Volonterski centar Koprivnice Pratite nas Registracija Prijava Otvorene pozicije Donirajte!

Detalji o poziciji

VCK › Burza volontera › Otvorene volonterske pozicije › Volonter pravne struke za savjetodavnu pomoć korisnicima


Volonter pravne struke za savjetodavnu pomoć korisnicima

Organizator: UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK

Područja djelovanja volontiranja:
- Humanitarni rad
- Rad s manjinama

Opis:
Volonter pravne struke će pružati pravnu pomoć korisnicima kojima je ta vrsta pomoći potrebna.

Vrijeme volontiranja:
Prema dogovoru s volonterom; prema mogućnosti volontera.

Volontersko izvještavanje:
Ne očekuje se pisani izvještaj, komunikacija s voditeljima Udruge.

Potrebne vještine volontera:
Pravna struka (srednjoškolska, fakultetska, student pravnih studija)

Dobiti za volontera:
Iskustvo u radu s nacionalnim manjinama. Preporuka za daljnji rad.


UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK

Osoba zadužena za rad s volonterima:
Ime i prezime: Franjo Horvat
Funkcija u organizaciji: Predsjednik
Kontakt broj: 0981702882

Opis organizacije:

Udruga je osnovana u lipnju 2009. s ciljem poboljšanja kvalitete življenja Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji. Od samog početka aktivnosti su bile usmjerene na stvaranje uvjeta za uključivanje Roma u život lokalne zajednice. Aktivnostima smo željeli upoznati lokalnu vlast i širu zajednicu na poštivanje zakona iz kojih su Romi često bili izuzeti. Desetljeće za uključivanje Roma 2005 – 2015 je jedan od najvažnijih dokumenata za romsku zajednicu u Republici Hrvatskoj, stoga je Udruga svojim aktivnostima od samog osnutka nastojala „natjerati“ lokalnu vlast na provedbu mjera iz tog važnog dokumenta. Prioritetna područja Dekade su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, koje Udruga nastoji osigurati za pripadnike romske populacije.

Udruga je svojim aktivnostima dokazala da može biti partner i nositelj aktivnosti u mnogim programima koje provodi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udruga ima svog predstavnika u Vijeću nacionalnih manjina Koprivničko-križevačke županije.

Udruga je inicirala potpisivanje Sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave, institucijama, ustanovama, udrugama građana koje direktno ili indirektno skrbe o Romima koji je doprinosio da potpisnici Sporazuma izvršavaju ono za što su se u Sporazumu obvezali.

Aktivnosti Udruge su utjecale i na donošenje ostalih lokalnih odluka i propisa vezani uz dobrobit romske populacije. Mnogim aktivnostima tzv. građanskim inicijativama koje je pokrenula Udruga doprinijela je tome da se Romi sve više aktivno uključuju u sve sfere života u lokalnoj zajednici. Djelovanjem Udruge poboljšani su uvjeti za obrazovanje romske djece, uključuju se u neke škole Romski pomagači, postoje i neki primjeri zapošljavanja Roma, a s općinama se dogovaraju oko poboljšanja uvjeta stanovanja Roma.

Udruga surađuje s drugim udrugama Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji i srodnim udrugama na području cijele Republike Hrvatske. Udruga surađuje i s ostalim udrugama građana u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Udruga sve aktivnosti, programe i projekte provodi sukladno Statutu, Planu i programu rada te Financijskom planu prihoda i rashoda za tekuću godinu u suradnji sa stručnim suradnicima kako bi kvaliteta istih bila što bolja na dobrobit direktnih korisnika –članova Udruge te lokalne zajednice u cjelini.

Natrag Više detalja o organizaciji

O web stranici Uvjeti korištenja Zaštita privatnosti VCK Facebook Kontakt

2012 - 2022 © Udruga Kopriva     Dizajn i programiranje po mjeri: Christian Medica