Volonterski centar Koprivnice Pratite nas Registracija Prijava Otvorene pozicije Donirajte!

Registracija

VCK › Registracija › Organizacija


Registriraj se kao organizator volontiranja!

Slijedi prijavni obrazac za udruge, ustanove, poduzeća i institucije koje trebaju volonterske usluge odnosno organiziraju volonterske akcije i programe. Obrazac je podijeljen na tri dijela - koraka. Prije ispunjavanja, možete pregledati unaprijed sva tri koraka klikom na dnu na određeni korak.

Molimo ispunite sve tražene podatke točno i istinito te odgovorite na sve postavljene upite. Pazite na velika i mala slova!

Polja koja sadrže zvijezdicu (*) obavezna su za ispuniti.
Okvirno vrijeme popunjavanja svih podataka je do 30 minuta.

 


1. korak - osnovni podaci o Vašoj organizaciji

Opće informacije

Naziv organizacije*
Skraćeni naziv organizacije
Vrsta organizacije*
OIB*
Godina osnutka organizacije?

Logotip organizacije

Ovdje postavite sliku logotipa Vaše organizacije
Opcionalno.
Ovdje možete uploadati logotip Vaše organizacije. Dozvoljene su samo slikovne datoteke (JPG, JPEG, neproziran GIF, neproziran PNG). Slika ne smije biti mala - minimalna dimenzija slike trebala bi biti 250 piksela širine ili visine.

Sjedište organizacije

Ulica i kućni broj*
Poštanski broj i grad*
Upišite par slova ili poštanski broj i izaberite grad s popisa. Ako je potrebno upisati poštanski broj i ime grada strane države - upišite ručno.
Država*

Kontakt podaci

Ovdje evidentirate glavne kontakt podatke (centrale) Vaše organizacije.

Telefon
Fax
Mobitel
E-pošta
Web stranica
Ako evidentirate web stranicu, unesena adresa web stranice mora OBAVEZNO započinjati sa “http://” ili “https://”! Možete evidentirati samo jednu web stranicu.

Odgovorna osoba u organizaciji

Ime i prezime*
Spol*
Funkcija u organizaciji*
Funkcija - ostalo
Ispunjavate samo ako ste gore u polju “Funkcija u organizaciji*” označili “Ostalo”
Kontakt broj
E-pošta
Ako je označena ova opcija, neregistriranim posjetiteljima na webu biti će prikazana i e-mail adresa tamo gdje se prikazuju podaci o ovoj osobi. U suprotnom - biti će vidljiv samo registriranim volonterima.

Osoba zadužena za rad s volonterima

Ime i prezime*
Spol*
Funkcija u organizaciji*
Funkcija - ostalo
Ispunjavate samo ako ste gore u polju “Funkcija u organizaciji*” označili “Ostalo”
Kontakt broj
E-pošta
Ako je označena ova opcija, neregistriranim posjetiteljima na webu biti će prikazana i e-mail adresa tamo gdje se prikazuju podaci o ovoj osobi. U suprotnom - biti će vidljiv samo registriranim volonterima.

 

Za prelazak na idući korak molimo kliknite ispod na “2. KORAK”


2. korak - dodatni podaci o Vašoj organizaciji

Društvene mreže

Opcionalno.
Sa lijeve strane iz padajućeg popisa izaberite društvenu mrežu a na desnoj strani zalijepite (paste) poveznicu. Poveznica mora započinjati sa http:// ili https://. Možete dodavati više (istih) društvenih mreža klikom na gumb Dodaj društvenu mrežu. Redak uklanjate klikom na crveni gumb X.

Područja djelovanja organizacije

Označite svoje područje djelovanja* (možete odabrati više područja)


Ako na gornjem popisu nedostaje područje u kojem djelujete, možete ga ovdje ručno upisati.

Opis organizacije

Ovdje upišite tekst koji predstavlja Vašu organizaciju*

Vaše iskustvo u radu s volonterima

Jeste li u svoj rad već uključivali volontere?*
Ako da, u kakve ste aktivnosti uključivali volontere?
Kakva su vaša iskustva s volonterima?

Edukacija o radu s volonterima

Jeste li prošli neku edukaciju o radu s volonterima?*
Ako da, molimo navedite naziv i organizatora edukacije:

Dodatni komentari?

Vaši interni komentari upućeni nama - ne objavljujemo javno

 

Za prelazak na idući korak molimo kliknite ispod na “3. KORAK”


3. korak - završne odredbe

Prijava na portal Volonterskog centra Koprivnice

Ovdje unesite e-mail koji ćete koristiti prilikom prijave na naš portal. Na isti e-mail šaljemo pristupne podatke (lozinka za prijavu te aktivacijska poveznica) te sve buduće obavijesti povezane sa Vašim korisničkim računom.

E-mail za prijavu*
Napomena: budite sigurni da ste unijeli ispravan e-mail. Ako je pogrešan, pristupni podaci biti će poslani krivoj osobi/organizaciji. U tom slučaju morat ćete se ponovno registrirati kako biste unijeli ispravan e-mail i dobili podatke za prijavu na naš portal.

Suglasnosti

Sukladno sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU GDPR), molimo Vas da evidentirate svoje suglasnosti. Prije toga, pročitajte naše Uvjete korištenja i Politiku zaštite osobnih podataka (poveznice se otvaraju u novom prozoru).

Evidentirajte Vaše suglasnosti*

 
 
 

 

Ovime završavate proces registracije Vaše organizacije. Nakon slanja ovog obrasca, sustav vrši provjeru te će Vas odmah obavijestiti ako su neka polja pogrešno ispunjena i zatražiti da ih ispravite. Ako je provjera uspješna dobit ćete povratnu informaciju o registraciji.

Važno! Nakon što ste dobili pristupne podatke na email, morate aktivirati svoj korisnički račun. Inače je Vaša organizacija nevidljiva na našem webu (i volonterima)!

 

 

 

 

O web stranici Uvjeti korištenja Zaštita privatnosti VCK Facebook Kontakt

2012 - 2020 © Udruga Kopriva     Dizajn i programiranje po mjeri: Christian Medica